Fizikalna terapija

Fizikalna terapija

Kontakt broj poliklinike: 01 5544 450

Fizioterapija je neovisna zdravstvena profesija koje pruža usluge razvijanja, zadržavanja i povrata maksimalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti, te pružanje potpore u okolnostima kada su pokret i funkcija ugroženi procesom starenja, ozljede ili bolesti u svim životnim dobima.

Fizikalna terapija je usluga koju obavlja, vodi ili nadgleda fizioterapeut, te uključuje interakciju između fizioterapeuta, pacijenta ili klijenta i obitelji/skrbnika.

Sportske ozljede, degenerativne promjene, reumatske bolesti, traume i razna bolna i upalna stanja samo su dio problema kojima se naš stručan tim bavi. Prevencija, dijagnostika i liječenje boleseti lokomotrnog sustava u novom i vrhunski opremljenom prostoru poliklinke, riješiti će Vaš problem na najbolji i najkvalitetniji način.

Fizioterapijski postupak koji počinje procjenom s osobitom pozornošću na posturalne odnose tj. držanje tijela uključujući kardiorespiratorni, živčani i mišićni potencijal kao i samu mogućnost pokreta, središnjica je određivanja stvarnog problema i strategije intervencije te je dosljedna bez obzira na okolnosti pod kojima je praktički poduzeta, a te okolnosti variraju ovisno o tome da li se fizioterapeut bavi unapređenjem zdravlja, prevencijom, tretmanom ili rehabilitacijom.

Procjena uključuje pregled pojedinca ili skupine koja počinje upoznavanjem s liječničkom dokumentacijom. Kroz razgovor s pacijentom / klijentom o problemu sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjima, funkcionalnim ograničenjima, nesposobnostima ili drugim stanjima zdravlja uzima se anamneza. Dodatnim screeningom i upotrebom posebnih testova i mjerenja, sintetizira se kliničko zaključivanje i postavlja se fizioterapeutska dijagnoza.

Fizioterapeutska dijagnoza može biti izražena terminima poremećaja u pokretu ili može obuhvaćati kategorije oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti ili sindroma.

Planiranje počinje određivanjem potrebe za intervencijom i normalno vodi razvoju plana intervencije, uključujući mjerive rezultate ciljeva dogovorenih u suradnji s pacijentom /klijentom, obitelji ili skrbnikom.

Intervencija se provodi i modificira u toku fizioterapijskog postupka a u svrhu postizanja dogovorenih ciljeva te može uključivati: manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjenu fizikalnih agensa, elektroterapijske i mehaničke procedure, funkcionalni trening, opskrbu pomoćnim sredstvima i pomagalima, upute i savjete u svezi s pacijentom, vođenje dokumentacije te koordinaciju i komunikacija s pacijentom/klijentom te po potrebi s njegovom obitelji odnosno skrbnikom.  Intervencija može također biti usmjerena na prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda uključujući unapređenje i održavanje zdravlja, kvalitetu života i fitness u svim dobnim i populacijskim skupinama.

Evaluacija zahtijeva ponovni pregled u svrhu utvrđivanja rezultata fizioterapijske skrbi.

Ako se utvrdi da slučaj nije u domeni fizikalne terapije, pacijent se upućuje drugom prikladnom zdravstvenom stručnjaku tj. specijalistu na daljnju obradu.

Elektroterapija

Elektroterapija je primjena različitih struja u terapijske svrhe.

 1. neposredna ili direktna elektroterapija. Iskorištava se struja bez pretvorbe u svrhu liječenja. Tu spadaju galvanizacija, ultrapodražajne, DDS i IFS struje
 2. posredna ili indirektna elektroterapija, gdje se električna energija pretvara u drugi oblik energije i s tim se drugim oblikom energije koristimo u liječenju. To može biti mehanoterapija, gdje se električna energija pretvara u mehaničku, a njome se tada koristimo u liječenju. Isto tako, električnu energiju možemo pretvoriti u svjetlosnu energiju ili fototerapiju kojom se koristimo u liječenju najrazličitijih bolesti.

Električna energija, tj. visokofrekventna struja u organizmu se pretvara u toplinsku energiju pa govorimo o termoterapiji čiji je učinak analgezija i hiperemija.

Podjela električne energije prema frekvenciji struje:

-NISKOFREKVENTNE

 1. na konstantnu, istosmjernu i galvansku struju
 2. DDS ili modulirajuće s frekvencijom 50 – 100 Hz
 3. na ultrapodražajne s frekvencijom od 140 Hz

-SREDNJEFREKVENTNE

 1. IFS s frekvencijom od oko 4000 Hz

-VISOKOFREKVENTNE S FREKVENCIJOM od 0.5 – 4000 MHz

-KOMBINIRANE

 1. elektrostimulacija, tens, FES
 2. na elektromagnetnu gdje elektro magnetni valovi daju biološki učinak

Glavna karakteristika liječenja konstantnom istosmjernom strujom (ne izaziva nastanak mišićne kontrakcije) već tipičnu pojavu za tu struju, u prvom redu iontoforezu i djelovanje na podražljivost i provodljivost Neuro – muskularnog aparata.

Glavna karakteristika elektrostimulacijske terapije je izazivanje nastanka mišićne kontrakcije bez obzira kojim oblikom struje to postigli.

Glavna karakteristika terapije visokofrekventnim strujama je u toplinskom djelovanju u dubljim dijelovima tijela.

Ultrazvuk terapija

Ljudsko uho čuje frekvencije zvučnih titraja između 20 Hz i 20 Khz. Titraji ispod 20 Hz nazivaju se infrazvukom, a titraju iznad 20 kHz ultrazvukom. Ultrazvuk se u fizikalnoj terapiji upotrebljava kao jedno od terapijskih sredstava. Djelovanje mu je mehaničko, a radi se zapravo o mikromasaži, mehaničkom zbijanju i rastezanju tkiva kao i gibanju pojedinih čestica tkiva. Najvažnije djelovanje ultrazvuka je toplinsko i djeluje u dubinu 3 – 5 cm. Mehanička se energija u tkivima kroz koja prolazi ultrazvuk pretvara u toplinu i to posebno na mjestima gdje dolazi do refleksije ultrazvuka, a to je granica između mekih tkiva i kosti.

Ultrazvučna energija nastaje na granici zvuka i tkiva. Zbog toga u prijenosu uz energije upotrebljavamo kontaktni medij: vodu, ulje ili gel. Za liječenje šake, ručnog stopala ili stopala vodena je kupka idealan način ozvučenja. Glavu ultrazvuka postavimo u vodu, 0.5 – 3 cm udaljenu od tretiranog dijela tijela.

-indikacije – disfunkcija mekog tkiva, kontrakture zglobova, ožiljkastog tkiva, tendinitisa, burzitisa, spazma skeletnih mišića, dekubitusa, sportske ozljede, lumbo – sakralni sindrom

-kontraindikacije –bolesti oka, srčane bolesti i postojanja srčanog stimulatora, kod trudnica, na testise, pri zračenju zloćudnih tumora, na dijelove tijela sa slabom cirkulacijom, kod osteoporoze (preko 60 god), kod osoba s ugrađenim kovinskim predmetima u području primjene ultrazvuka (osteosinteza, endoproteza) i strana tijela u tkivima.

Laser terapija

Riječ laser dolazi od skraćenice Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation-pojačanje svjetlosti pomoću stimulirane emisije zračenja. Laser danas ima široku primjenu u medicini. Tehnološkim inovacijama nastojale su se otkloniti svi nedostaci prethodnih tipova lasera koji su se koristili u fizikalnoj medicini.

Laser je jedna od najmlađih metoda koja se danas primjenjuje u suvremenoj medicini, a unatoč tome je toliko prihvaćen da u većini medicinskih grana predstavlja nezamjenljivo sredstvo.

Laserska terapija je aplikacija svjetlosne energije u snopu s ciljem ubrzavanja procesa cijeljenja i analgezije. Jedna od terapijskih metoda liječenja kod ozljeda ligamenta, mišića, tetiva ili kao analgetska procedura.

MLS je najnoviji sustav terapije laserom koji sadrži multi diodni aplikator koji emitira lasersko zračenje različitih valnih duljina kontinuiranog i impulsnog tijeka. Stoga u isto vrijeme djelujemo anti edematozno i anti inflamatorno s dubljim efektom djelovanja i trajnijim terapijskim efektom.

Magnetoterapija

Magnetska terapija podrazumijeva terapijsku primjenu statičkog ili pulsirajućeg magnetskog polja u svrhu liječenja.

Magnetska terapija djeluje na ljudsko tijelo s pomoću triju komponenata i ovisi o: gustoći elektromagnetskog polja („snage magnetskog polja“), sadržaju magnetskog polja koji se prenosi na ljudsko tijelo specifičnim pulsovima i oscilacijom frekvencija i rezonanciji.

Magnetsko polje nastaje zbog kružnih struja između atoma , odnosno molekula. Može se proizvesti s pomoću struje i promjenjivih električnih polja.

Potrebno je naglasiti da je planet Zemlja magnet i da se smjer magnetnih silnica mjeri kompasom i iznosi prosječno 47 mT , a intenzitet pada od polova k ekvatoru. Taj intenzitet mijenja se dnevnim i godišnjim ritmom. Magnetna polja štite naš planet od prekomjernog solarnog utjecaja a poznato je da se s pomoću tih polja kreću insekti i ptice selice.

Magnetske silnice prolaze kroz sve tvari, iako različite tvari imaju različitu permeabilnost. Magnetno polje je vektor što znači dau svakoj točki prostora ima svoj pravac. Elektromagnetsko polje nastaje kada kroz vodič, odnosno svitak prolazi struja. Oko vodiča stvara se kružno magnetno polje a unutar svitka magnetna se polja zbrajaju a gustoća se mjeri u teslama.

Osnovna načela magnetske terapije temelje se na :

 • poboljšanju ravnoteže energije
 • pozitivnom učinku na autonomni živčani sustav
 • poboljšanje cirkulacije
 • poboljšanju iskorištenosti kisika iz eritrocita
 • ubrzanju regeneracije bolesnog tkiva
 • piezoelektričnom učinku
 • otpuštanju i povećanjem kalcija iz stanica
 • promjenama svojstava stanične membrane zbog magnetskog polja
 • neposrednim djelovanjem na hrskavične stanice
 • stimuliranju fibroblasta s pomoću kojih se događa zacjeljivanje rana
 • povećanju količine tekućine u izvan staničnom prostoru

Ovisno o veličini magnetnog polja može se govoriti o visokom intenzitetu (vrijednosti iznad 100 V/m) i niskom intenzitetu (vrijednosti ispod 1 V/m). Također se govori o izravnom i neizravnom djelovanju u pobuđenom polju. Magnetno polje visokog intenziteta može izazvati termičke i netermičke učinke dok magnetno polje niskog intenziteta može izazvati netermičke odnosno atermičke učinke.

Termički se učinak očituje u povišenoj temperaturi u čitavom organizmu a može se iskoristiti i u liječenju nekih bolesti. Netermički se učinci očituju u djelovanju na vegetativni i središnji živčani sustav te na žlijezde s unutarnjim lučenjem. Nastaju funkcionalne promjene živčanog ali i kardiovaskularnog sustava te koštane srži

Game Ready

Game Ready je jedinstveni medicinski uređaj koji pruža idealnu terapijsku kombinaciju krioterapije i intermitentne pneumatske kompresije. Koristi se za liječenje akutnih (sportskih) ozljeda mekog tkiva, u postoperativnoj primjeni i u sportu za regeneraciju nakon treninga ili utakmica

Game Ready se u sportu koristi od 2001. gdje je postao sinonim za zlatni standard u oporavku nakon akutnih ozljeda, operativnih zahvata i u regeneraciji nakon treninga. Ubrzava prirodno cijeljenje tkiva smanjuje bolove bez potrebe za dodatnim medikamentima. Omogućava kontroliranu bržu, dublju i dugotrajniju hladnoću bez opasnosti od nastanka ozeblina.

Terapijske prednosti:

 • Učinkovitije od statičke kompresije
 • Oponaša prirodne mišićne kontrakcije „pumpajući“ edem van iz ozlijeđenog tkiva, što sprječava oštećenje tkiva i potiče ubrzani proces oporavka
 • Stimulira cijeljenje tkiva
 • Povećava dotok krvi i kisika do mjesta ozljede
 • Optimizira limfnu drenažu
 • Ne postoji mogućnost smrzotine
 • Smanjuje potrebu uzimanja oralnih analgetika
 • Omogućava brz oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima

Kineziterapija

Kineziterapija je grana fizikalne medicine koja primjenjuje posebno uvjetovan i programiran pokret u prevenciji i liječenju prirođenih deformacija, bolesti ili ozljeda. Ona je osnovni segment svakog rehabilitacijskog procesa, te zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, znanostima koje proučavaju i analiziraju gibanje i pokret.

Cilj kineziterapije je postizanje optimalne rehabilitacije poslije bolesti ili oštećenja do takva stanja, koje omogućuje pojedincu što prirodniji način života, ali je vrlo važno da je pacijent / klijent motiviran i suradnički raspoložen da bi mogao usvojiti vježbe i kontinuirano ih provoditi u cilju potpunog ozdravljenja ili poboljšanja narušenog  zdravstvenog statusa. Individualni pristup u kineziterapiji je jako bitan zbog zadovoljavanja autentičnih potreba pacijenta koji se temelje na aktualnom funkcionalnom i zdravstvenom statusu pojedinca.

Kinziterapija je usmjerena na poboljšanje posture ili stava tijela, mišićne snage , izdržljivosti, brzine i opsega pokreta, koordinacije pokreta, fleksibilnosti te funkcije drugih organskih sustava kao što su kardiovaskularni i respiratorni sustav.

Kvaliteta pokreta nužna je potreba svakog živućeg pojedinca. Funkcionalnost pokreta se očituje kroz ekonomičnost i učinkovitost kretanja, a upravo su to  preduvjeti za kvalitetan i svrsishodan utrošak energije u bilo kojoj akciji tijekom svakodnevnih radnji, treninga i natjecanja.

Prema raznim deficitima vodimo se treningom na principu stabilnosti i mobilnosti (pokretljivosti) segmenata tijela koji govore o njihovoj međuovisnosti te  razvijamo lokomotorni sustav prema zakonitostima uravnoteženosti.

Pratite nas

Poliklinika

Fitness

Kako do nas

Maksimirska 8 (Kvaternik Plaza)

Pronađite nas na karti

Fitness - radno vrijeme

pon-pet
subota
nedjelja

Poliklinika - radno vrijeme

pon-pet
08:00 - 20:00
subota
ne radimo
nedjelja
ne radimo

Javite nam se

Fitness
Poliklinika